10 Soruda Mavi Vatan
1- MAVİ VATAN NEDİR?

Mavi Vatan, Türkiye’nin ilan edilmiş veya edilmemiş tüm deniz yetki alanları (iç sular, karasuları, kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölge) akarsu ve göllerini kapsamına alır.

Mavi Vatan aynı zamanda karasularımızdan itibaren kıta sahanlığımızın bittiği yere kadar olan suyun kendisi, su canlıları ve suyun altındaki yer altı zenginlikleridir.

Mavi Vatan, Akdeniz, Karadeniz ve Ege’deki deniz yetki alanlarımızı ve Türkiye’nin egemenlik haklarını kapsamaktadır.

Mavi vatan, savunmamız, güvenliğimiz, ekonomimiz, bağımsızlığımız, kısacası geleceğimizdir.

2- MAVİ VATAN SINIRLARIMIZ NE KADARDIR?

Türkiye’nin yüzölçümü takriben 780 bin kilometrekaredir. Yapılan araştırmalara göre Karadeniz 172 bin, Marmara 12 bin, Ege 89 bin ve Akdeniz 189 bin kilometrekaredir.

En yakıcı sorun sahası, hidrokarbon yatakları ile dolu olduğu bilinen Doğu Akdeniz havzasıdır. Yapılan hesaplamalara göre bu alandaki Mavi Vatanımız 145 bin kilometrekare kadardır. Türkiye yakın zamanda Libya ile karşılıklı anlaşma yaparak MEB ilan etmiştir. Sadece Meis Adası nedeniyle Batı dünyası Türkiye’ye 100 kilometrekare bedel ödetmek istemektedir.

3- MAVİ VATAN’DAKİ ENERJİ MİKTARI NE KADAR?

Sadece Doğu Akdeniz’de tespit edilen doğalgaz miktarı Türkiye’nin 572 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak düzeydedir.

Karadeniz bölgesinde tespit edilen doğalgaz miktarı ise Türkiye’nin 272 yıl enerji ihtiyacını karşılayacak düzeydedir. Fatih Sondaj Gemisinin tespit ettiği toplam doğalgaz miktarının son çalışmalarla 405 milyar metreküp olduğu saptanmıştır.

Yapılan faaliyetler, dışa bağımlı enerji ihtiyacımızı, kendi öz kaynaklarımızla gidermemizi sağlamakta ve ekonomimize önemli bir gelir yaratmaktadır.

4- DOĞU AKDENİZ’İN TÜRKİYE AÇISINDAN ÖNEMİ NEDİR?

Doğu Akdeniz, Türkiye’nin güvenliği ve geleceği açısından Mavi Vatan’da en önemli bölgedir.

ABD, kara gücüm dediği PKK/PYD ile Suriye’nin kuzeyini ve batısını işgal ederek kukla bir devlet, sözde Kürdistan ya da 2. İsrail kurarak enerji alanlarını kontrol etmek ve Türkiye’yi güneyden kuşatma altına almak istiyor.

Doğu Akdeniz’de tespit edilen enerji miktarı ve KKTC’nin varlığı Türkiye açısından Doğu Akdeniz’in önemini arttırmaktadır.

5- KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NİN ÖNEMİ NEDİR?

KKTC, Türkiye’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Vatan savunmamız, KKTC’den başlar. KKTC’nin bağımsız bir devlet olarak varlığını sürdürmesi ve diğer ülkeler tarafından tanınması Türkiye’nin güvenliği, savunması ve refahı için ayrılmazdır.

Coğrafi konumu dikkate alındığında KKTC, Doğu Akdeniz’deki jeopolitik önemi, ticaret yollarına hakimiyeti ve bölge ülkelerine yakınlığıyla tarih boyunca göz önünde olmuştur. KKTC, başta Türkiye’nin güvenliği açısından stratejik bir öneme sahiptir. KKTC’de emperyalizmin dayattığı federasyon çözümlerine karşı Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatleri doğrultusunda iki devletli çözüm, KKTC’nin ve Türkiye’nin egemenliği için zorunluluktur.

Kıbrıs milli davadır ve Türk milleti ezici çoğunluğu ile Kıbrıs konusunda duyarlı ve hassastır. Kıbrıs’taki gururumuz merhum kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın haklı mücadelesini sürdürmek görevimizdir. KKTC’yi dünyaya tanıtmak, Türkiye Cumhuriyeti’nin öncelikli görevleri arasında olmalıdır.

6- SEVİLLA HARİTASI NEDİR?

4 Ekim 2004 tarihinde Seville Üniversitesi’nde hazırlanan harita Türkiye’yi Anadolu’ya sıkıştırma projesidir.

Bu harita, Yunanistan’ın kıta sahanlığını Türkiye’ye ne kadar yakın olursa olsun Yunan adalarının sınırlarına göre çizmektedir. Haritanın iddiasına göre Meis Adası’ndan başlayan Yunan kıta sahanlığı, güneye doğru Akdeniz’in ortasına kadar inmekte ve Türkiye’ye Antalya Körfezi dışında bir çıkış fırsatı tanımamaktadır.

Anadolu’ya 2 km, Yunan ana karasına ise 580 km uzaklıkta olan Meis, Yunanistan lehine 40.000 kilometrekare genişliğinde kıta sahanlığı yaratıyor. Bu tez uluslararası hukuka tamamen aykırıdır.

Türkiye bu haritayı tanımamakta ve bu noktada Yunanistan’la ihtilaf sürmektedir.

7- LİBYA ANLAŞMASININ ÖNEMİ NEDİR?

Türkiye bu anlaşmayla kendisine dayatılan deniz yetki alanlarını kabul etmemiş ve Doğu Akdeniz’deki egemenlik haklarını dünyaya göstermiştir. Uluslararası hukuka göre geçerli bir anlaşmadır.

Türkiye bu anlaşmayla, Akdeniz’de kendisine karşı kurulan ABD, İsrail, Yunanistan, Fransa ve GKRY’ye karşı önemli bir avantaj elde etmiştir.

Akdeniz’e geniş sahil sınırı bulunan diğer ülke Mısır’dır. Türkiye Mısır’la da benzeri bir anlaşma yapmak için hazır olduğunu ifade etmiş ve diplomatik görüşmelerde bulunmaktadır.

8- MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGE (MEB) NEDİR?

Münhasır Ekonomik Bölge, (MEB) karasularının başlangıcından itibaren 200 deniz mili alan genişliğindeki canlı ve canlı olmayan kaynaklar üzerinde kıyı ülkelerin bazı ekonomik haklar elde etmesidir. MEB, Kıta sahanlığı haklarını da içermektedir. MEB, kıyı devletine deniz yatağı sularında deniz yatağında, bölge toprak altında canlı ve cansız kaynakların yönetimi konusunda (araştırma, işletme, muhafaza gibi) haklar tanıdığı gibi aynı şekilde akıntı, rüzgâr gibi enerji kazanımı sağlanacak alanların da kullanımına dair egemen haklar verir.


9- MAVİ VATAN’DA TÜRKİYE’Yİ KİMLER TEHDİT EDİYOR?

Mavi Vatanımıza yönelen emperyalist tehdidin merkezi ABD’dir. ABD’yle birlikte İsrail, Fransa, Yunanistan ve GKRY, Türkiye’ye karşı ortak askeri tatbikatlar gerçekleştirmektedir. 2011 yılında yapılan Noble Dina ve 2017 yılında yapılan Nemesis tatbikatlarının hedefinde Türkiye vardır. Bu tatbikatların isimleri özel özel olarak seçilmiştir. İntikam anlamı taşımaktadır.

ABD Fırat’ın doğusunda PYD ile, Türkiye’ye 30km mesafede olan Dedeağaç’ta Yunanistan’la kara tatbikatları yapmaktadır. Karadeniz’de Türk Akımını engellemek için Ukrayna’yı kışkırtmaktadır. PKK, FETÖ, IŞID gibi terör örgütlerini Türkiye’ye karşı örgütlemektedir.


10- MAVİ VATAN’DA ÇÖZÜM NEDİR?

Türkiye’ye yönelen ABD merkezli tehdidin iyi saptanması ve anlatılması gerekiyor. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de, Karadeniz’de, Kafkaslarda, Suriye ve Irak’ın kuzeyindeki mücadele hattı bütünseldir. İçeride PKK ve FETÖ’yle, Suriye’nin kuzeyinde PKK/PYD’yle istediğini elde edemeyen ABD, Mavi Vatan’da Türkiye’yi sıkıştırmaktadır.

Doğu Akdeniz’de hesaplaşmanın sonucunu kuvvet belirleyecektir. Ülkemize yönelik tehdidi dengelemek için, ittifak potansiyelimizi değerlendirmemiz gerekiyor. Türkiye çok geniş bir ittifak birikimine sahiptir. Başta Rusya olmak üzere Asya devletleri ve Akdeniz ülkeleri Türkiye’nin ittifak birikimini oluşturmaktadır. Çünkü ABD öncelikli olarak Türkiye’yi tehdit etmekle birlikte, Rusya, İran, Suriye ve Irak’ı da tehdit etmektedir.

Türkiye, tüm kurumlarıyla, kararlı bir şekilde Mavi Vatan’da kalıcı çözüme ulaşacaktır.